Закрила на детето и социално включване

      Публикувано на неделя, 6 януари , 2019      1906 Прегледа      Коментари Добави коментар
Закрила на детето и социално включване

  • Полезно

Цели

УНИЦЕФ в България работи за превенция на раздялата на децата от семействата им,

превенция на насилието и злоупотребата с децата, подкрепа за социално включване на децата и семействата.Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето,

всяко дете има право да познава, живее и поддържа контакт с двамата си родители и да не бъде разделяно от тях, стига това да не противоречи на неговия най-добър интерес. Държавите-страни по Конвенцията се задължават да оказват подкрепа на родителите, особено на тези в нужда, да полагат добри грижи за своите деца. За децата, разделени от своите родители, държавите се задължават да полагат специални грижи, да развиват алтернативна грижа като отдават предимство на грижата в семейна среда.

Всяко дете има право на защита от всякакви форми на насилие, посегателство или злоупотреба като държавите се задължават да развиват защитни мерки. Тези защитни мерки включват програми за подкрепа на детето и лицата, които полагат грижи за него, както и  всички други форми за предотвратяване и разкриване, докладване, отнасяне за разглеждане, разследване, разглеждане и проследяване на случаите на малтретиране на деца, описани по-горе, и според случая за намеса на съдебните органи.

Децата от уязвими семейства и маргинализирани общности; децата, които са изключени от пълноценен социален живот, са изправени пред множество лишения и невъзможност за осъществяване на своя потенциал. Твърде често социалното изключване започва от раждането на детето, а бедността се предава от поколение на поколение. Подкрепата за развитието и осъществяването на правата на тези деца изисква да се адресират причините за изключването.

Предизвикателства 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2013 г. 51.5% от децата в България живеят в риск от бедност, което ограничава достъпа им до здравеопазване, образование, до възможности  за развитие, както и достъпа им до права.

Бедността е една от основните причини за извеждане на децата от семействата им и за настаняване в някаква форма на алтернативна грижа. Към края на 2014 г. 12 936 деца живеят разделени от своите родители в страната, като годишно се извеждат близо 4000 деца. 2724 от тях живеят в специализирани институции. Близо 1000 деца под 3-годишна възраст продължават да живеят в институции в този най-важен за развитието им период. Въпреки намаляването на броя и дела на децата, отглеждани в институции от 2000 г. насам, в последните 5 години делът на децата, разделени от своите родители, остава сравнително постоянен. Намалява броят, но расте делът на децата с увреждания сред тези, настанени в специализирани институции. Качеството на някои от формите на алтернативна грижа все още е под съответните стандарти.

По данни на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето 1788 деца са пострадали от престъпления през 2014 г., 1989 са били случаите на деца жертви на насилие, подадени към отделите „Закрила на детето“. Най-голяма е честотата на насилието в семейството. Голяма част от случаите на насилие над деца все още остават скрити поради обществените нагласи за толериране на умерените форми на физически наказания над децата, недоверието към думите на децата, липсата на специализирани услуги за деца, преживели насилие и несъобразени с децата съдебни процедури на разследване и доказване.

Фокус   

Подкрепата на УНИЦЕФ в областта на закрила на детето и социално включване от 2006 г. обхваща:

:: Развиване на интегрирана система за закрила на детето

Дейностите включват провеждане на анализи, предоставяне на техническа помощ, обучения и наемане на социални работници в отдели „Закрила на детето“ с цел укрепване на капацитета на системата за закрила на детето за прилагане на индивидуален подход към всяко дете, основан на неговите нужди и права, и нейните връзки със свързаните системи за здравеопазване, социално подпомагане, образование, полиция, правосъдие.

:: Планиране и осъществяване на политиките по закрила на детето и де-институционализация

Дейностите включват предоставяне на техническа помощ, провеждане на изследвания, подкрепа за обмяна на опит с други държави за формиране, изпълнение и наблюдение на стратегии, политики и програми свързани със:
– Закрилата на децата;
– Семейната подкрепа;
– Социалното включване;
– Де-институционализация;
– Превенция и закрила от насилие.

УНИЦЕФ оказва подкрепа и за извършване на съответни законодателни промени, анализ на финансирането и предложения за по-ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси в сферата на закрила на децата.

:: Развиване на мрежи от социални услуги за деца и семейства:

Дейностите включват:
1. Предоставяне на техническа помощ и обучения за създаване на методология и осъществяване на анализ на ситуацията, разработване на областни и общински стратегии за социални услуги и наблюдение на тяхното изпълнение (в момента е активен основно на територията на областите Монтана, Сливен и Шумен).

2. Развиване на услуги за подкрепа на деца и семейства:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Видин, състоящ се от Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Наблюдавано жилище (приключил);
Семейно-консултативни центрове в област Шумен и област Монтана;
Детски центрове за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила за деца, преживели насилие в областите Монтана, София-град и Шумен;
– Услуги за деца в конфликт със закона – Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа Сливен, Център за психологическа подкрепа – Сливен, Наблюдавано жилище – Сливен, Защитено жилище – Сливен, Център за обществена подкрепа – Нова Загора, Център за работа с деца на улицата – Котел, менторска програма – Сливен;

3.Развитие на форми и услуги за алтернативна грижа за деца:
– Методология и програма за обучение на екипи по приемна грижа и областни центрове по приемна грижа в 9 области в страната (приключил);
– Методика и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в общините Варна, Две могили, Русе, София, Тетевен (приключил).

:: Закриване на специализирани институции

Дейностите включват:
1. Предоставяне на техническа помощ, финансиране и обучения за планиране и координиране на процеса на закриване, оценки и индивидуално планиране за децата и техните семейства, анализ на нуждите, създаване на услуги в подкрепа на децата и семействата, наблюдение на процеса за Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино и Дом за медико-социални грижи за деца в Шумен.

2. Предоставяне на техническа помощ, финансиране и обучения за планиране и координиране на процеса на закриване, оценки и индивидуално планиране за децата и техните семейства, анализ на нуждите, създаване на услуги в подкрепа на децата и семействата, наблюдение на процеса, обучения за подобряване на качеството на работа и грижа за децата в Социално-педагогическите интернати в гр. Стралджа (област Ямбол), с. Драгоданово (област Сливен) и с. Варненци (област Силистра).

:: Промяна на социалните норми

Дейностите включват провеждане на национални и местни кампании за:
– информиране за ефектите от раздялата на децата от семействата им, отглеждането в институции, симптомите и последиците от насилието над деца, предизвикателствата пред децата в риск, уязвимите семейства и общности;
– информиране и популяризиране на услуги и програми в подкрепа на децата в риск и уязвимите семейства и
– създаване на толерантни и приемащи обществени нагласи и поведения.УНИЦЕФ България работи в партньорство с правителството, местните власти, гражданското общество, бизнеса, медиите, общностите, семействата, децата и младежите.


Категория Полезно | 2019/01/06 последна редакция в 9:40 AM
Източник : УНИЦЕФ | Снимка : Google
1907 Прегледа
Коментари Добави КоментарПодобни публикации

Редакционният екип на  София ДНЕС би искал да предостави на всички свои читатели от София, България и целия свят възможността да участват активно в развитието на сайта! Ако си видял нещо интересно, забавно, скандално - просто нещо, което си заслужава да видят повече хора. Снимай го и го сподели в София ДНЕС заедно с кратък текст.

Имате информация, която искате да достигне до нашите читатели?

Изпрати статия

Последни коментари

Спонсорирани връзки


Петя Буюклиева ще пее за калиниците в Асеновград по случай 60-я си рожден ден 407 Прегледа Събития

Петя Буюклиева ще пее за калиниците в Асеновград по случай 60-я си рожден ден

Петя Буюклиева ще отпразнува 60-тия си рожден ден с музикален поздрав в родния Асеновград на празника на Калиниците…

Румен Радев: Бетонирането на плажната ивица далеч от погледа на институциите не е в обществен интерес 134 Прегледа Събития

Румен Радев: Бетонирането на плажната ивица далеч от погледа на институциите не е в обществен интерес

Бетонирането на плажната ивица продължава да бъде голям проблем. Волята на законодателя е да бъде изключително строг към…

ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ В СОФИЯ, МАЙКЪЛ БОЛТЪН ЩЕ ТЪРСИ ТАЛАНТИ В АЗИЯ 177 Прегледа Събития

ПРЕДИ ДА ДОЙДЕ В СОФИЯ, МАЙКЪЛ БОЛТЪН ЩЕ ТЪРСИ ТАЛАНТИ В АЗИЯ

Близо месец преди да изнесе дългоочаквания си концерт в зала 1 на НДК, Майкъл Болтън обяви ексклузивно, че стартира ново шоу за…

ГОЛЯМАТА АКТРИСА ОРНЕЛА МУТИ – СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ЧЕТВЪРТИЯ „ФЕСТИВАЛ НА ИТАЛИАНСКОТО КИНО В БЪЛГАРИЯ” В НДК 160 Прегледа Събития

ГОЛЯМАТА АКТРИСА ОРНЕЛА МУТИ – СПЕЦИАЛЕН ГОСТ НА ЧЕТВЪРТИЯ „ФЕСТИВАЛ НА ИТАЛИАНСКОТО КИНО В БЪЛГАРИЯ” В НДК

Кино „Люмиер Лидл“ ще бъде домакин на четвъртото издание на „Фестивал на италианското кино в България“. Девет кинотворби ще…

Забележителности в София

На гости на София – забележителни места в града

BGM TV

Популярно в BGM TV

Eminem – River ft. Ed Sheeran

2929 Прегледа

Eminem – River ft. Ed Sheeran

Последно добавени в BGM TV

609 Прегледа

Givenchy | Spring Summer 2019

Talk2Iva

Статии от ПР и Журналист Ива Екимова

Жените

Жените на София – рубрика за бележити Софиянки от миналото и днес

Лайфстайл

VIP Коментари

Коментарите на Патриция Кирилова. Най-горещите и значими теми от седмицата.

Музика

Звукът на София

Мода

Мода

Здраве

Здрава София


Снимки от София

Галерия със снимки на София

София-детайл осветление
София – облаци
София- покриви
Народното събрание
София-Храм паметника “Свети Александър Невски”
София- Университет