Закрила на детето и социално включване

понеделник, 22 октомври, 2018 9:00 AM София днес +
1473 Прегледа | Коментари

Цели

УНИЦЕФ в България работи за превенция на раздялата на децата от семействата им,

превенция на насилието и злоупотребата с децата, подкрепа за социално включване на децата и семействата.Съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето,

всяко дете има право да познава, живее и поддържа контакт с двамата си родители и да не бъде разделяно от тях, стига това да не противоречи на неговия най-добър интерес. Държавите-страни по Конвенцията се задължават да оказват подкрепа на родителите, особено на тези в нужда, да полагат добри грижи за своите деца. За децата, разделени от своите родители, държавите се задължават да полагат специални грижи, да развиват алтернативна грижа като отдават предимство на грижата в семейна среда.

Всяко дете има право на защита от всякакви форми на насилие, посегателство или злоупотреба като държавите се задължават да развиват защитни мерки. Тези защитни мерки включват програми за подкрепа на детето и лицата, които полагат грижи за него, както и  всички други форми за предотвратяване и разкриване, докладване, отнасяне за разглеждане, разследване, разглеждане и проследяване на случаите на малтретиране на деца, описани по-горе, и според случая за намеса на съдебните органи.

Децата от уязвими семейства и маргинализирани общности; децата, които са изключени от пълноценен социален живот, са изправени пред множество лишения и невъзможност за осъществяване на своя потенциал. Твърде често социалното изключване започва от раждането на детето, а бедността се предава от поколение на поколение. Подкрепата за развитието и осъществяването на правата на тези деца изисква да се адресират причините за изключването.

Предизвикателства 

По данни на Националния статистически институт (НСИ) към края на 2013 г. 51.5% от децата в България живеят в риск от бедност, което ограничава достъпа им до здравеопазване, образование, до възможности  за развитие, както и достъпа им до права.

Бедността е една от основните причини за извеждане на децата от семействата им и за настаняване в някаква форма на алтернативна грижа. Към края на 2014 г. 12 936 деца живеят разделени от своите родители в страната, като годишно се извеждат близо 4000 деца. 2724 от тях живеят в специализирани институции. Близо 1000 деца под 3-годишна възраст продължават да живеят в институции в този най-важен за развитието им период. Въпреки намаляването на броя и дела на децата, отглеждани в институции от 2000 г. насам, в последните 5 години делът на децата, разделени от своите родители, остава сравнително постоянен. Намалява броят, но расте делът на децата с увреждания сред тези, настанени в специализирани институции. Качеството на някои от формите на алтернативна грижа все още е под съответните стандарти.

По данни на Агенцията за социално подпомагане и Държавната агенция за закрила на детето 1788 деца са пострадали от престъпления през 2014 г., 1989 са били случаите на деца жертви на насилие, подадени към отделите „Закрила на детето“. Най-голяма е честотата на насилието в семейството. Голяма част от случаите на насилие над деца все още остават скрити поради обществените нагласи за толериране на умерените форми на физически наказания над децата, недоверието към думите на децата, липсата на специализирани услуги за деца, преживели насилие и несъобразени с децата съдебни процедури на разследване и доказване.

Фокус   

Подкрепата на УНИЦЕФ в областта на закрила на детето и социално включване от 2006 г. обхваща:

:: Развиване на интегрирана система за закрила на детето

Дейностите включват провеждане на анализи, предоставяне на техническа помощ, обучения и наемане на социални работници в отдели „Закрила на детето“ с цел укрепване на капацитета на системата за закрила на детето за прилагане на индивидуален подход към всяко дете, основан на неговите нужди и права, и нейните връзки със свързаните системи за здравеопазване, социално подпомагане, образование, полиция, правосъдие.

:: Планиране и осъществяване на политиките по закрила на детето и де-институционализация

Дейностите включват предоставяне на техническа помощ, провеждане на изследвания, подкрепа за обмяна на опит с други държави за формиране, изпълнение и наблюдение на стратегии, политики и програми свързани със:
– Закрилата на децата;
– Семейната подкрепа;
– Социалното включване;
– Де-институционализация;
– Превенция и закрила от насилие.

УНИЦЕФ оказва подкрепа и за извършване на съответни законодателни промени, анализ на финансирането и предложения за по-ефективно и ефикасно използване на финансовите ресурси в сферата на закрила на децата.

:: Развиване на мрежи от социални услуги за деца и семейства:

Дейностите включват:
1. Предоставяне на техническа помощ и обучения за създаване на методология и осъществяване на анализ на ситуацията, разработване на областни и общински стратегии за социални услуги и наблюдение на тяхното изпълнение (в момента е активен основно на територията на областите Монтана, Сливен и Шумен).

2. Развиване на услуги за подкрепа на деца и семейства:
Комплекс за социални услуги за деца и семейства в община Видин, състоящ се от Център за обществена подкрепа, Център за работа с деца на улицата и Наблюдавано жилище (приключил);
Семейно-консултативни центрове в област Шумен и област Монтана;
Детски центрове за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила за деца, преживели насилие в областите Монтана, София-град и Шумен;
– Услуги за деца в конфликт със закона – Център за интензивна социално-възпитателна подкрепа Сливен, Център за психологическа подкрепа – Сливен, Наблюдавано жилище – Сливен, Защитено жилище – Сливен, Център за обществена подкрепа – Нова Загора, Център за работа с деца на улицата – Котел, менторска програма – Сливен;

3.Развитие на форми и услуги за алтернативна грижа за деца:
– Методология и програма за обучение на екипи по приемна грижа и областни центрове по приемна грижа в 9 области в страната (приключил);
– Методика и Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в общините Варна, Две могили, Русе, София, Тетевен (приключил).

:: Закриване на специализирани институции

Дейностите включват:
1. Предоставяне на техническа помощ, финансиране и обучения за планиране и координиране на процеса на закриване, оценки и индивидуално планиране за децата и техните семейства, анализ на нуждите, създаване на услуги в подкрепа на децата и семействата, наблюдение на процеса за Дом за деца и младежи с умствена изостаналост в с. Могилино и Дом за медико-социални грижи за деца в Шумен.

2. Предоставяне на техническа помощ, финансиране и обучения за планиране и координиране на процеса на закриване, оценки и индивидуално планиране за децата и техните семейства, анализ на нуждите, създаване на услуги в подкрепа на децата и семействата, наблюдение на процеса, обучения за подобряване на качеството на работа и грижа за децата в Социално-педагогическите интернати в гр. Стралджа (област Ямбол), с. Драгоданово (област Сливен) и с. Варненци (област Силистра).

:: Промяна на социалните норми

Дейностите включват провеждане на национални и местни кампании за:
– информиране за ефектите от раздялата на децата от семействата им, отглеждането в институции, симптомите и последиците от насилието над деца, предизвикателствата пред децата в риск, уязвимите семейства и общности;
– информиране и популяризиране на услуги и програми в подкрепа на децата в риск и уязвимите семейства и
– създаване на толерантни и приемащи обществени нагласи и поведения.

УНИЦЕФ България работи в партньорство с правителството, местните власти, гражданското общество, бизнеса, медиите, общностите, семействата, децата и младежите.

Източник https://www.unicef.bg/ Фотокредит https://www.unicef.bg/
София Днес - Актуални новини и събития от София

Ако сте харесали статията, можете да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter или да използвате нашия RSS фийд канал, за да не пропуснете нищо интересно от www.sofia-today.org

Спонсорирани Публикации

София Днес - Актуални новини и събития от София

Снимки на София

Четете ни във Фейсбук

Намерете ни в Гугъл+

Още новини от категория Полезно


Последни коментари

Най-четено

 • Не подценявайте момичетата за Ескорт Не подценявайте момичетата за Ескорт 9838 Прегледа Коментари
 • Патриция Кирилова: Защо няма българи в българската история на министерските сайтове? Патриция Кирилова: Защо няма българи в българската история на министерските сайтове? 9326 Прегледа Коментари
 • Към неграмотните кандидати да яхнат властта Към неграмотните кандидати да яхнат властта 5498 Прегледа Коментари
 • Когато някой си отиде… Когато някой си отиде… 4760 Прегледа Коментари
 • Ива Екимова: На 40 любовта е смирение Ива Екимова: На 40 любовта е смирение 4450 Прегледа Коментари
 • Защо сме уморени от сутринта? Защо сме уморени от сутринта? 2867 Прегледа Коментари
 • Харесайте ни във Фейсбук

  Последни публикации

  BGM TV , London
  David Guetta & Sia – Flames
  Старият – нов символ – статуята „Св. София“
  Фестивал за детско и младежко медийно изкуство АРЛЕКИН 2019
  Министър Захариева и комисар Биенковска обсъдиха европейско финансиране в отбранителната индустрия
  ДВЕ ТЕМАТИЧНИ СЪБИТИЯ В „ПЕРОТО“ ЩЕ УЧАТ ДЕЦА И РОДИТЕЛИ НА ПРАЗНИЧЕН ЕТИКЕТ
  Линда Еванджелиста споделя тайни как да пазим младостта и здравето си
  BGM TV, Code Fashion TV
  GBS Models Secret Party
  Дженифър Лопес е с тяло на момиче